God,
De maat lijkt me toch stilaan echt vol. Achtenzestig jaar Rooms Katholiek in achtentachtig jaar leven.

God,
het hoofd koel en helder kom ik graag weer bij u terug. Als u nog even met me mee wilt lopen, hoop ik op uw luisterend oor en uw hand die me vasthoudt.

God,
zover is het dan nu gekomen!
Ik heb vandaag de brief bij de pastoor in de bus geschoven.

God,

Dat ik naar eer en geweten de institutionele RK Kerk vaarwel heb moeten zeggen, schreef ik u onlangs. Nu laat ik u weten dat het goed met mij gaat, er begint een milde rust over me te komen. Toch kom ik nog een keer terug op deze materie.