God,

Met deze eerste brief in het nieuwe jaar moet ik U allereerst uit het diepst van mijn hart danken.

God,

Ik las in het dekenale blad Informatie van februari: "In God is geen geweld".

God,

Er lijkt toch echt iets niet helemaal te kloppen in Uw bestel, in de gang der seizoenen. Zomer, herfst, winter, lente, alles is anders dan anders.

God,

De Goede Week en de Paastijd nopen ons tot dieper nadenken over leven, dood en herleven. Ik werd daar eens te meer toe aangespoord door een klein voorval op een lenteachtige dag in april.

God,

De euforie van vijftig jaar bevrijding begint weer wat te luwen. Gelukkig moet ik haast zeggen, want van september in het ene jaar tot mei voorbij in het volgende is wel wat veel van het goede.

God,

Met de vakantieperiode in aantocht begon zich de schaarste in de boekenrekken van de bibliotheek al af te tekenen.

God,

Wat hebt U nu toch gedaan? U hebt geroepen.... en ik heb een kind verloren. Slag op slag treft me en dat in zo korte tijd. Drie jaar geleden verloor ik mijn man.

God,

Het deed wat vreemd aan, een tweede zomertje in oktober. lk vraag me af of Uw bestel anders aan het worden is, dan anders.

God,

De twaalfde maand van 1995 is al weer gaande. Een maand van feesten. Gezinsfeest Sinterklaas, christelijk kerkelijk feest Kerstmis en dan nog het eindejaarsherdenken.