God,

Dit is minstens de derde keer dat ik begin met een brief aan U. Telkens was ik er aan bezig en moest ik halverwege afbreken, omdat er andere dingen te doen waren.
Kon ik de draad weer oppakken, dan was de actualiteit al weer verleden.
Ja, zo snel verglijden onze dagen.

Ik had kunnen schrijven over een winter zonder ook maar één keertje een echt sneeuwkleed. ik had willen schrijven over het ruime voorschot op de zomer. Het kalenderblad heette nog niet eens lente en de magnolia en de perelaar bloeiden al uitbundig. Het werd pas koud toen we 21 maart gepasseerd waren en nachtvorst de bloesem bedreigde. Het is bijna Pasen en nu weet ik het niet meer. Ik loop met zoveel vragen rond. Er is zoveel onbestemds in mij.

In de oorlog stond ik voor de klas in een klein boerendorpje in Holland. In de Goede Week was het grote schoonmaak. Weer of geen weer, de kachel ging uit. Het wintergoed werd gewassen en weggeborgen en paaszondag ging men in zomerkleren kleumend naar de kerk. Dat was ook de tijd dat naar alle kerstkaartadressen kaarten werden gestuurd met Zalig Pasen.

Ja, Zalig Pasen, ik weet niet goed meer wat ik daarbij nu moet denken. Oh Heer, wees maar niet bezorgd, ik val niet van mijn geloof af, maar mijn geloof is wél veranderd.
Het was veertig jaar geleden allemaal zo vanzelfsprekend en gemakkelijk, uitgemeten en afgewogen. Plechtigheden de hele Goede Week, biechten en Paaszaterdag om twaalf uur de Vasten gesprongen met klokgelui. Goede oude tijd? lk heb me gewarmd aan de verkondiging, eigenlijk een getuigenis van onze parochiepastoor op zondag Laetare. Hij zei dat hij niet meer zo geloofde als toen hij nog studeerde en sprak over zijn visie nu op lijden en sterven.

Rampen, ziekte en dood overkomen ons buiten Uw wil. Het is niet Uw straf voor onze zonden en dreiging voor een eeuwig verloren zijn, maar wel hebt U in Uw zoon Jezus Christus ons willen leren dat wij in de allergrootste nood U aan onze zijde vinden, U die een God van levenden bent.

Jezus hebt U bewaard ten eeuwig leven. Ik bid U vurig dat het ook ons beschoren zal zijn, wat het dan ook wezen moge. Het zal ons een Zalig Pasen zijn. U groet
Uw liefhebbende Martha