God,

Ik zit al een tijdlang met een probleem. Tot nu toe vond ik nog geen woorden om het uit te leggen, waar nu wil ik toch proberen om er met U over te praten.
In het evangelie van MattheĆ¼s lees ik: "Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden". Is dat Kerk?

Ook lees ik: "Gij zijt Petrus, de rots; op deze petra, deze rots zal ik mijn gemeente bouwen".
Kerk dus! Dezelfde?

De mannen op weg van Jeruzalem naar Emmaus ontmoetten Jezus, ervoeren hem wezenlijk aanwezig. Kerk? Dezelfde of een andere?

Ik meen dat het een en dezelfde is, een gemeenschap van mensen die U eren en zegenen en dienen door Jezus na te volgen. Een gemeenschap, noodzakelijkerwijs met ordeningen en regels, waarin mensen stem hebben. Dat lijkt vandaag de dag toch niet helemaal op te gaan.

Volgend jaar oktober wordt er in Rome een bisschoppensynode gehouden over de roeping en de zending van leken in de wereld. Mgr. Gijsen zal het Nederlandse episcopaat vertegenwoordigen. In de krant las ik dat de pastorale raad van het aartsbisdom het daarmee niet eens was. Men meent dat een grote groep katholieken zich niet vertegenwoordigd voelt door de bisschop van Roermond. Kardinaal Simonis vindt dat het daar niet om gaat. "We moeten niet te gemakkelijk zeggen dat een bisschop de gelovigen vertegenwoordigt. Kortweg gezegd: dat doet een bisschop niet. Die is van God gezonden en vertegenwoordigt niet wat er onder de gelovigen leeft."

Heer, is er dan een Kerk van gezondenen en een Kerk van leken die ook een zending krijgen? Van wie? We hebben geleerd dat een bisschop pontifex is, bruggenbouwer. Bouwer van bruggen tussen U en het volk, tussen mensen en mensen.

Ik heb het gevoel dat van onze bruggen de slagbomen gesloten zijn. Je mag erover als je tol betaalt. Die tol zal toch niet zijn te moeten prijsgeven de ruimte om zelf te denken, te leren en naar eer en geweten gelovig te handelen.

Ik bid U, open de bomen voor ons, Uw volk onderweg.

Uw liefhebbende Martha