God,

Het is lang geleden dat ik U heb geschreven. Maar al ontving U geen brief van mij, ik heb U evengoed dagelijks aangeroepen. Dat weet u toch?

God,

Het gaat nog door... Dat was altijd het slot van de vervolgverhaaltjes in het lijfblad van onze kinderen in hun vroege jeugd. De Engelbewaarder, ach wat is dat lang geleden.

God,

Eigenlijk heb ik nauwelijks tijd om U te schrijven. 't Is niet dat ik zulke drukke werkzaamheden heb. Oh, er is echt genoeg te doen. De lente in de lucht noopt de tuin in te gaan om alle nieuwe sprietjes en blaadjes te verwelkomen, de grond wat los te maken, om een weldadige voorjaarsbui naar de wortels te leiden.

God,

Toen ik mijn laatste brief aan U ter post had besteld, had ik zoals gewoonlijk toch weer mijn bedenkingen. Had ik wat ik te zeggen en te vragen had wel zó gezegd als ik het eigenlijk bedoelde? Had ik niet liever ..., had ik niet beter, had ik niet ook nog ...?

God,

Een week of twee geleden zegden we alweer: Dag meimaand. Meimaand met je nieuwe groen, geur en kleur; we nemen ze van je over om de zomer te gaan vieren. Vaarwel meimaand met je oude en nieuwe tradities.

God,

Zoals U weet was Sebastiaan al heel lang van mening dat het voor ons tijd werd eens naar een ander onderkomen uit te zien. Het huis dat we bouwden, vijfentwintig jaar geleden, om er met vier kinderen te wonen werd veel te groot. De tuin van een kijk-ver waar werd gevoetbald en verstoppertje gespeeld was alleen niet meer bij te houden.

God,

Ik zit al een tijdlang met een probleem. Tot nu toe vond ik nog geen woorden om het uit te leggen, waar nu wil ik toch proberen om er met U over te praten.
In het evangelie van Mattheüs lees ik: "Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden". Is dat Kerk?

God,

Dat vond ik nou een mooi initiatief van paus Johannes Paulus om met de leiders van allerlei religies een gebedsdag te houden voor vrede in de wereld. Eerst dacht ik: "Waarom deed hij dat nu niet tijdens de internationale Vredesweek in september?" Dan bidden en manifesteren mensen in noord en zuid, in west maar ook in oost voor vrede.

God,

Tot niet zo lang geleden was "crematorium" voor mij nogal veraf. Een sterfgeval, uitvaart en dan het kerkhof om de hoek.
Na de zondagsmis een wandeling naar de graven van de verwanten, even verwijlend voor een gebed en dan het ritme van de levenden hernemend.