Zoeken

Zoekwoorden

Aardbeving Abortus Achterogen Advent Barmhartig Begraven Begrijpen Bekkers Bestaansrecht Bevrijding Bewaren Bezoek Bidden Biecht Bisschop Bluijssen Bont Breien Bruggen bouwen Bruiloft Cadeau Catechismus Categoriaal denken Christen-zijn Codex Computer Contact met God crematorium Dankbaar Devotie Dominee Dood Doorgaan Draaien in kringen Dromen Duif Economie Eenheid Eeuwig leven Eeuwigheid Elfstedentocht Emancipatie Energiecrisis Engelbewaarder Ethiek Euthanasie Examen Feministische Theologie Fooi Gebed Gebedsdag Geboden Geboorte Gekend zijn Geloof Geloofsbelijdenis Geloofsgemeenschap Geluk Gemis Geschiedenis Geweld Geweten Gezelligheid Gezin Gilde God God Almachtig God ontmoeten Goede gaven Goede voornemens Goede week Goede wensen Grap van Reagan Heilige Geest Hel Hemel Herberg Herdenking Herinneringen Het weer Homoseksualiteit Hond uitlaten Hoop Huwelijk Hélène Nolthenius Idealen IJzeren Gordijn Israël Jeruzalem Jezus Jezus' les Jubileum Kennis is macht Kerk Kerkhof Kerstboom Kerstmis Kerststal Kinderarbeid Kindertijd Lauwerkrans Leer Leken Lekenzending Leven Lezen Licht Liefde Lijfsbehoud Lijken op Limieten Lofprijzing Louis van Duijnhoven Maatschappijbeeld Macht Marguerite Yourcenar Maria Mechanisatie Mede-menselijk Menselijk Menselijk drama Mensen Modern Moderniteit Moed Moederschap Moord Muziek Nationalisme Natuur Nederigheid Nieuwjaar Nieuws Offer Olympische Spelen Omgang met elkaar Onderdrukking Oorlog Oorsprong Oost en West Operatie Ouderschap Overvloed Paaen Pasen Paus Peerke Donders Pinksteren Politiek Popmuziek President Priester Ramadan Receptie Records Reizen Reklame Rijkdom Roeping Rozenkrans Sacramenten Saramago Scheiding Schepping Scheppingsordening Schoonmaak Schuldgevoel Sebastiaan Sinterklaas Solidariteit Soorten jaren Spijt betuigen Sport Sterven Straf Synode Taal Techniek Tekenen Tijd Toekomst Trouw Uitvaart Vader God Vakantie Vasten Vastenactie Verbond Verhuizen Verliefd Verlies Verlossing Vieren Vlucht Voedselketens Volk Gods Voorjaar Vormsel Vrede Vreemdelingen Vrije wil Vrijheid Vroeger Vrouwendiscriminatie Waarden en normen Water Wegen Wereldomvang Werkgelegenheid Wetten Wijs Willibrordus Winter Wonder Zaligverklaring Ziek Zingen Zondag Zondeval

2014 brief 1

God,

Misschien zult u opkijken van de lengte van mijn brief deze keer en denken: wat heeft ze nou toch weer.

Laat het maar bij een vluchtige blik, ik heb geen wezenlijke bezorgdheden te melden, gelukkig. Het is me evenwel bekend dat er bij tijd en wijle mensen over uw schouder meelezen. Zij zullen niet snappen waar ik het over heb. Ik schrijf de brief als een verhaal voor hen en dan deze keer kunt u dan even mee kijken, leuk toch?

In een gezelschap sprak een van de aanwezigen er over dat hij enorm had moeten bikkelen om zijn plannen voor elkaar te krijgen. Het was me duidelijk wat hij bedoelde. Het gebruik van het woord bikkelen en die zin is te lezen in de Dikke van Dalen, maar ik vroeg hem toch: ”Weet je wel wat bikkelen eigenlijk is?”.
Wie van ons heeft het ooit gezien of gedaan?

bikkelsBikkelen is een eeuwenoud spel, gespeeld door Egyptische, Griekse, Romeinse en opvolgende generaties kinderen tot ver in Europa, meestal door meisjes. Er zijn op Internet sites over te vinden. Naar mijn vermoeden van de hand van vorsers, die geschiedenis schrijven, maar mogelijk het spel nooit hebben gespeeld of zien spelen.
Nou, ik heb wat af gebikkeld en ik zou het eeuwig jammer vinden als kennis als spel ervan, de techniek, de manier van spelen alleen of met tweeën en de vaardigheid er van teloor zouden gaan.
In mijn vroegste jeugd, tot aan de middelbare school speelde ik meermaals per week na schooltijd met Lijntje Korevaar (beiden, zij en ik, geboortig van 1921). Zittend op de rand van de hardstenen stoep voor de fietsenwinkel van haar vader op de hoek van de straat. Lijntje had alleen een veel oudere broer die het vak leerde bij vader in de werkplaats. Moeder was slechts ooit te zien of te horen als Lijntje te lang buiten bleef in mijn gezelschap. Vader was een vriendelijke weinig spraakzame man. Het meisje moet eigenlijk wel eenzaam zijn geweest, denk ik als ik nu die tijd overzie.
We zijn nooit bij elkaar over de vloer gekomen. Oer-Hollands in een stadje van zo’n vier à vijfduizend zielen met wel zes christelijke denominaties en een aantal joodse families leefden we strikt gescheiden naar godsdienst en levensbeschouwing, toch heel tolerant ten opzichte van elkaar. Lijntje was leerling op een van de twee in gradatie verschillende christelijke scholen, ik op de openbare. Voor ons tweeën was dat niet van belang. Er werd niet gerept over hoe thuis of op school werd gesproken of gedacht, we bikkelden en beleefden genoegen aan ons spel dat bezig zijnde schier eindeloos duurde.
Werden we door de naderende etenstijd naar binnen geroepen dan braken we af om de volgende keer verder te gaan waar we waren gebleven.

Voor hedendaagse kinderen moet het wel “stom” “zielig” tijdverdrijf zijn geweest, naast dat “suffe buiten spelen, verstoppertje, krijgertje, hinkelen, tollen en hoepelen”. Als het weer niet zo goed was, hadden we bordspellen zoals ganzenbord, halma en dammen en domino.

In de twintiger jaren bestonden er behalve radiogebruik geen “elektronisch of digitaal vermaak”, computer internet, mobieltje, iPad of hoe het allemaal mag heten.
Voor ons toen was het, voor mij zeker wel, een bevredigend bestaan. Of Lijntje gelukkig was of ooit is geweest, weet ik niet. Na de basisschool ging ons leven heel verschillende kanten op. We hebben elkaar uit het oog verloren.

Het mag gezegd zijn, dat bikkelen een natuurlijke, gezonde training was in gepast geduld, vasthoudende inzet, normale competitie, eerlijkheid en evenwichtig spelplezier. Mijn verhaal laat, dunkt mij, ook zien dat de betekenis van het woord bikkelen goed is afgeleid!

God, dit is een lang verhaal maar het is de lezers nog niet verteld hoe de attributen voor het bikkelspel in onze streken werden gehanteerd en onder welke geconditioneerde spelregels. God, ik probeer die in een bijlage kort en bondig te noteren. U wilt dat wel doorgeven hè? Voor u is het niet zo van belang.

U hebt het gezien en weet. Dan neem ik voor nu afscheid van U met een lieve groet,

Uw Martha  

 

Meer lezen

pdfBikkelspel