God,

Toen ik mijn laatste brief aan U ter post had besteld, had ik zoals gewoonlijk toch weer mijn bedenkingen. Had ik wat ik te zeggen en te vragen had wel zó gezegd als ik het eigenlijk bedoelde? Had ik niet liever ..., had ik niet beter, had ik niet ook nog ...? Goed dat ie weg was en niet terug te halen, het zou een boekwerk zijn geworden. Toch kom ik er nog eens op terug: verkiezingen en politiek.
Als je handelingen van de Tweede Kamer bekijkt, beluistert of leest, dan is er in elk betoog wel sprake van iets politieks. De al of niet aanwezige politieke wil, het politieke denken - politiek inzicht - verantwoordelijkheid. Ik vraag me dan af: wat bedoelen ze nou, wat betekent dat dan wel? Ja, eigenlijk is het zo simpel als een klomp, maar als het op de daad aankomt is het immens moeilijk. Politiek - politeia wil zeggen: het geheel van ethische gedragsregels in de stad-staat. Het stadium van stadstaten, zoals Sparta en Athene dat waren, zijn we al duizenden jaren voorbij.
De media brengen ons dagelijks de hele wereld rond. Het weten wat er omgaat is daardoor onze verantwoordelijkheid. Het totaal van wereldwijd ethisch handelen mijn verantwoordelijkheid; waar kom ik dan uit?
Niet discrimineren, niet lichtvaardig oordelen en veroordelen. Geen milieuvervuiling, geen zure regen, geen olieverkwisting. Geen bedreiging door kernwapens of starwars, door terrorisme of een grote mond. Je houden aan snelheid en de veelheid van verkeersregels. Weldoen aan je naaste, erlijk en rechtvaardig zijn. Je broeders hoeder zijn.
Niet terugslaan...
Heeft Uw Zoon dat alles ook niet gepredikt toen Hij rondging in Israël? Geldt politiek dan ook niet voor de beweging die Hij onder mensen opriep? Geldt die niet ook voor de kerk, die Zijn naam draagt?
Verantwoordelijk zijn voor de ethische gedragsregels in wereld, in kerk en in ons land noopt om zeer bewust keuze te doen.
Heer, ik bid dat het ooit echt mooi en goed mag worden. Ik zal weloverwogen gaan stemmen, een kleine bijdrage aan uw Stad van Vrede.

Uw liefhebbende Martha