Zoeken

Zoekwoorden

Aardbeving Abortus Achterogen Advent Barmhartig Begraven Begrijpen Bekkers Bestaansrecht Bevrijding Bewaren Bezoek Bidden Biecht Bisschop Bluijssen Bont Breien Bruggen bouwen Bruiloft Cadeau Catechismus Categoriaal denken Christen-zijn Codex Computer Contact met God crematorium Dankbaar Devotie Dominee Dood Doorgaan Draaien in kringen Dromen Duif Economie Eenheid Eeuwig leven Eeuwigheid Elfstedentocht Emancipatie Energiecrisis Engelbewaarder Ethiek Euthanasie Examen Feministische Theologie Fooi Gebed Gebedsdag Geboden Geboorte Gekend zijn Geloof Geloofsbelijdenis Geloofsgemeenschap Geluk Gemis Geschiedenis Geweld Geweten Gezelligheid Gezin Gilde God God Almachtig God ontmoeten Goede gaven Goede voornemens Goede week Goede wensen Grap van Reagan Heilige Geest Hel Hemel Herberg Herdenking Herinneringen Het weer Homoseksualiteit Hond uitlaten Hoop Huwelijk Hélène Nolthenius Idealen IJzeren Gordijn Israël Jeruzalem Jezus Jezus' les Jubileum Kennis is macht Kerk Kerkhof Kerstboom Kerstmis Kerststal Kinderarbeid Kindertijd Lauwerkrans Leer Leken Lekenzending Leven Lezen Licht Liefde Lijfsbehoud Lijken op Limieten Lofprijzing Louis van Duijnhoven Maatschappijbeeld Macht Marguerite Yourcenar Maria Mechanisatie Mede-menselijk Menselijk Menselijk drama Mensen Modern Moderniteit Moed Moederschap Moord Muziek Nationalisme Natuur Nederigheid Nieuwjaar Nieuws Offer Olympische Spelen Omgang met elkaar Onderdrukking Oorlog Oorsprong Oost en West Operatie Ouderschap Overvloed Paaen Pasen Paus Peerke Donders Pinksteren Politiek Popmuziek President Priester Ramadan Receptie Records Reizen Reklame Rijkdom Roeping Rozenkrans Sacramenten Saramago Scheiding Schepping Scheppingsordening Schoonmaak Schuldgevoel Sebastiaan Sinterklaas Solidariteit Soorten jaren Spijt betuigen Sport Sterven Straf Synode Taal Techniek Tekenen Tijd Toekomst Trouw Uitvaart Vader God Vakantie Vasten Vastenactie Verbond Verhuizen Verliefd Verlies Verlossing Vieren Vlucht Voedselketens Volk Gods Voorjaar Vormsel Vrede Vreemdelingen Vrije wil Vrijheid Vroeger Vrouwendiscriminatie Waarden en normen Water Wegen Wereldomvang Werkgelegenheid Wetten Wijs Willibrordus Winter Wonder Zaligverklaring Ziek Zingen Zondag Zondeval

1984

1984 brief 4

God,

Na jaren zijn Sebastiaan en ik weer eens op vakantie geweest. Een weekje rustigjes samen op stap; zomaar eens wat anders dan gewoon. Heel fijn!

Toen we weer terug waren op onze vertrouwde stek vond ik het kerkplein en het kerkportaal bezaaid met drabbige, fletsverkleurde confetti. Carnaval? Nee, dat is al geweest. Ach ja, mei, eerste communie van de kleintjes. Dat hebben we dus gemist in het zondags-kerk-gebeuren ...

Een paar dagen nadien waren we op verjaardagsbezoek bij goede Vrienden. De vrouw des huizes beklaagde zich ernstig. Het eerste kleinkind zou weldra worden gedoopt en stel je nu toch voor: dat moet gelijk met een heel stel andermans kinderen op een zondag, die je ook nog niet eens zelf kan kiezen.

Mijn opmerking van: oh, maar, dat is toch prachtig: opgenomen worden in de kerkgemeenschap, in aanwezigheid van zovelen en gedragen door een menigte van gelovigen, viel helemaal niet goed. Dat heeft me aan het denken gezet.

Niet alleen over doop en de betekenis van de doop, maar ook over de sacramenten in het algemeen en ons willekeurige omgaan met de heilige tekenen. Ik laat maar in het midden of het heel wezenlijke tekenen zijn, dan wel tekenen alleen bevestigd in de traditie; dat weet ik niet zo goed.

Bij de eerste communie, vormsel, huwelijk en priesterwijding vinden we het 't mooiste en zijn we innig gelukkig als er veel familieleden, vrienden en belangstellenden aanwezig zijn. De ziekenzalving is, dunkt mij, een heel intiem gebeuren, maar een mogelijk erop volgende uitvaart met alleen de directe verwanten vinden we maar zielig.

Was de biecht vroeger een gesprek onder vier ogen, dat regelmatig plaatsvond, vandaag de dag gaat dat een of tweemaal per jaar gemeenschappelijk in een volle kerk; boeteviering en generale absolutie.

In het tweede boek van Lukas, de Handelingen der Apostelen, staat in het tweede hoofdstuk: Die het woord van Petrus aannamen lieten zich dopen, zodat op deze dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.

Ongeveer drieduizend ... zou dan voor ons een doopselviering van tien of zes niet acceptabel zijn?

Ik hoor het in onze parochiekerk bijna elke zondag: en bidden we voor onze dopeling van vanmiddag ...

De pastor die middag geen vrij en de beminde gelovigen, op een paar na, geen enkele verantwoordelijkheid.

Het zou niet gek zijn als ik nog eens met onze vrienden ging praten, vind U niet? Met z'n allen een bezinning op de wezenlijke waarden van ons geloof zonder franje en tierelantijnen zou nog beter zijn. Kunt U me de weg wijzen hoe dat zou moeten?

Heer, ontvang een groet van Uw

liefhebbende Martha