Zoeken

Zoekwoorden

Aardbeving Abortus Achterogen Advent Barmhartig Begraven Begrijpen Bekkers Bestaansrecht Bevrijding Bewaren Bezoek Bidden Biecht Bisschop Bluijssen Bont Breien Bruggen bouwen Bruiloft Cadeau Catechismus Categoriaal denken Christen-zijn Codex Computer Contact met God crematorium Dankbaar Devotie Dominee Dood Doorgaan Draaien in kringen Dromen Duif Economie Eenheid Eeuwig leven Eeuwigheid Elfstedentocht Emancipatie Energiecrisis Engelbewaarder Ethiek Euthanasie Examen Feministische Theologie Fooi Gebed Gebedsdag Geboden Geboorte Gekend zijn Geloof Geloofsbelijdenis Geloofsgemeenschap Geluk Gemis Geschiedenis Geweld Geweten Gezelligheid Gezin Gilde God God Almachtig God ontmoeten Goede gaven Goede voornemens Goede week Goede wensen Grap van Reagan Heilige Geest Hel Hemel Herberg Herdenking Herinneringen Het weer Homoseksualiteit Hond uitlaten Hoop Huwelijk Hélène Nolthenius Idealen IJzeren Gordijn Israël Jeruzalem Jezus Jezus' les Jubileum Kennis is macht Kerk Kerkhof Kerstboom Kerstmis Kerststal Kinderarbeid Kindertijd Lauwerkrans Leer Leken Lekenzending Leven Lezen Licht Liefde Lijfsbehoud Lijken op Limieten Lofprijzing Louis van Duijnhoven Maatschappijbeeld Macht Marguerite Yourcenar Maria Mechanisatie Mede-menselijk Menselijk Menselijk drama Mensen Modern Moderniteit Moed Moederschap Moord Muziek Nationalisme Natuur Nederigheid Nieuwjaar Nieuws Offer Olympische Spelen Omgang met elkaar Onderdrukking Oorlog Oorsprong Oost en West Operatie Ouderschap Overvloed Paaen Pasen Paus Peerke Donders Pinksteren Politiek Popmuziek President Priester Ramadan Receptie Records Reizen Reklame Rijkdom Roeping Rozenkrans Sacramenten Saramago Scheiding Schepping Scheppingsordening Schoonmaak Schuldgevoel Sebastiaan Sinterklaas Solidariteit Soorten jaren Spijt betuigen Sport Sterven Straf Synode Taal Techniek Tekenen Tijd Toekomst Trouw Uitvaart Vader God Vakantie Vasten Vastenactie Verbond Verhuizen Verliefd Verlies Verlossing Vieren Vlucht Voedselketens Volk Gods Voorjaar Vormsel Vrede Vreemdelingen Vrije wil Vrijheid Vroeger Vrouwendiscriminatie Waarden en normen Water Wegen Wereldomvang Werkgelegenheid Wetten Wijs Willibrordus Winter Wonder Zaligverklaring Ziek Zingen Zondag Zondeval

1977

1977 brief 1

God,

De Kerstdagen en Oud en Nieuw zijn gelukkig weer voorbij. Niet dat de geboorte van Christus voor mij nietszeggend zou zijn, denk dat niet. Toch ben ik blij, dat het weer voorbij is; het is laf, om dat zo te zeggen. Ik zal het uit leggen, proberen tenminste, al moest U het eigenlijk weten, U kent immers elk van ons mensen in hart en nieren?

Lees meer...

1977 brief 2

God,

ik schrijf U maar,
Mijn oudste zuster is gestorven. Ik behoef u dat niet te vertellen, want staat niet elk van Uw schepsels met name geschreven, in de palm van Uw hand. U zult het dus wel weten, maar ik moet het toch wel even aan U kwijt.

Lees meer...

1977 brief 3

God,

ik schrijf U maar ....
Als ik bedenk, wat ik U de laatste tijd heb geschreven, God, dan zou U, of iemand, die inzage krijgt in Uw post, denken, dat Uw dochter Martha een zwartgallig wezen is, dat verdrinkt in verdriet en zorgelijkheden. Nou, dat is niet zo hoor. Ik ben eigenlijk best blijmoedig.

Lees meer...

1977 brief 5

God,

Wat gaat de tijd toch snel. Hij schiet door de vingers als droog zand; weg en vergleden voor ik er iets mee heb kunnen doen, anders dan de saaie sleurdingen, die nu eenmaal moeten, dag in dag uit. 't Was net Sinterklaas, en nu is de zomervakantie alweer voorbij en zijn we weer begonnen aan een nieuw stuk sleur.

Lees meer...

1977 brief 6

God,

Er is een zesling geboren in Nederland, maar dat wist U al, want U bent er zelf bij geweest. Ik heb er een hele tijd over door gedacht, want een zesling is wel heel uniek en nog niet eerder in Nederland voorgekomen. Evengoed is elke geboorte, elk kind, elke nieuwe mens uniek; het is telkens weer de laatste schakel aan de keten van de generaties.

Lees meer...

1977 brief 7

God,

Ik hoop, dat U mijn vorige brief toch hebt ontvangen, want er was iets mis met mijn postpapier. Ik neem het altijd maar uit de doos van Bastiaan, maar die was helemaal leeg.
Ik ben jarig geweest en nu heb ik eigen postpapier gekregen. Leuk, dat geeft je een beetje gevoel van zelfstandigheid.

Lees meer...

1977 brief 8

God,

Het is nog maar maandagochtend, maar toch moet ik U eerst even iets schrijven, voordat het te laat is. Gisteren hebben we in de kerk gemediteerd over Genesis, en wat genoemd wordt de zondeval, het eten van de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad.

Lees meer...